Września - Osiedle Zielone Wzgórza

Budynek: F
Kondygnacja: 0


Wolnych
mieszkań:
2
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Fm01 41,06 m2 2 rezerwacja 174 505 zł Zobacz
P Fm02 41,90 m2 2 wolne 178 075 zł Zobacz
P Fm03 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
Budynek: F
Kondygnacja: 1


Wolnych
mieszkań:
2
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Fm04 41,04 m2 2 rezerwacja 168 264 zł Zobacz
p1 Fm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Fm06 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p1 Fm07 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
p1 Fm08 41,88 m2 2 rezerwacja 182 178 zł Zobacz
p1 Fm09 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
Budynek: F
Kondygnacja: 2


Wolnych
mieszkań:
2
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p2 Fm10 40,97 m2 2 rezerwacja 178 219 zł Zobacz
p2 Fm11 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Fm12 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p2 Fm13 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
p2 Fm14 41,81 m2 2 rezerwacja 177 692 zł Zobacz
p2 Fm15 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
Budynek: F
Kondygnacja: 3


Wolnych
mieszkań:
1
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p3 Fm16 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Fm17 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p3 Fm18 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
Budynek: G
Kondygnacja: 0


Wolnych
mieszkań:
1
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Gm01 41,06 m2 2 sprzedane 0 zł
P Gm02 41,90 m2 2 sprzedane 0 zł
P Gm03 56,47 m2 3 wolne 214 586 zł Zobacz
Budynek: G
Kondygnacja: 1


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Gm04 41,04 m2 2 rezerwacja 160 056 zł Zobacz
p1 Gm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Gm06 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm07 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm08 41,88 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm09 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
Budynek: G
Kondygnacja: 2


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p2 Gm10 40,97 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm11 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Gm12 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm13 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm14 41,81 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm15 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
Budynek: G
Kondygnacja: 3


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p3 Gm16 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Gm17 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Gm18 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: H
Kondygnacja: 0


Wolnych
mieszkań:
1
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Hm01 41,06 m2 2 rezerwacja 0 zł Zobacz
P Hm02 41,90 m2 2 sprzedane 0 zł
P Hm03 56,47 m2 3 wolne 214 586 zł Zobacz
Budynek: H
Kondygnacja: 1


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Hm04 41,04 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Hm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Hm06 64,95 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Hm07 41,88 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Hm08 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
Budynek: H
Kondygnacja: 2


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p2 Hm09 40,97 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Hm10 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Hm11 64,91 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Hm12 41,81 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Hm13 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
Budynek: H
Kondygnacja: 3


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p3 Hm14 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Hm15 64,86 m2 3 sprzedane 0 zł
Budynek: I
Kondygnacja: 1


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Im01 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im02 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im03 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im04 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im05 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im06 65,88 m2 3 rezerwacja 250 344 zł Zobacz
p1 Im07 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im08 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im09 32,23 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: I
Kondygnacja: 2


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p2 Im10 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im11 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im12 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im13 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im14 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im15 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im16 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im17 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im18 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: I
Kondygnacja: 3


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p3 Im19 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im20 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im21 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im22 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im23 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im24 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im25 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im26 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im27 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: I
Kondygnacja: 4


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p4 Im28 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im29 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im30 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im31 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im32 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im33 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im34 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im35 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im36 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: I
Kondygnacja: 5


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p5 Im37 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im38 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im39 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im40 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im41 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im42 61,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im43 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im44 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im45 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: J
Kondygnacja: 1


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Jm01 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm02 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm03 43,34 m2 2 rezerwacja 169 026 zł Zobacz
p1 Jm04 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Jm05 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Jm06 65,88 m2 3 rezerwacja 243 756 zł Zobacz
p1 Jm07 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm08 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm09 32,23 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: J
Kondygnacja: 2


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p2 Jm10 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm11 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm12 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm13 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm14 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm15 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm16 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm17 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm18 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
Budynek: J
Kondygnacja: 3


Wolnych
mieszkań:
1
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p3 Jm19 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm20 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm21 43,34 m2 2 wolne 190 696 zł Zobacz
p3 Jm22 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Jm23 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Jm24 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm25 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm26 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm27 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Budynek: J
Kondygnacja: 4


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p4 Jm28 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm29 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm30 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm31 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm32 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm33 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm34 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm35 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm36 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
Budynek: J
Kondygnacja: 5


Wolnych
mieszkań:
0
Wybierz mieszkanie, aby poznać szczegóły:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p5 Jm37 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm38 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm39 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm40 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm41 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm42 61,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm43 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm44 48,92 m2 3 rezerwacja 185 896 zł Zobacz
p5 Jm45 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
Wyszukaj mieszkania spełniające poniższe kryteria:
Wyniki wyszukiwania:
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Fm01 41,06 m2 2 rezerwacja 174 505 zł Zobacz
P Fm02 41,90 m2 2 wolne 178 075 zł Zobacz
P Fm03 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
p1 Fm04 41,04 m2 2 rezerwacja 168 264 zł Zobacz
p1 Fm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Fm06 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p1 Fm07 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
p1 Fm08 41,88 m2 2 rezerwacja 182 178 zł Zobacz
p1 Fm09 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
p2 Fm10 40,97 m2 2 rezerwacja 178 219 zł Zobacz
p2 Fm11 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Fm12 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p2 Fm13 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
p2 Fm14 41,81 m2 2 rezerwacja 177 692 zł Zobacz
p2 Fm15 56,47 m2 3 wolne 234 350 zł Zobacz
p3 Fm16 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Fm17 35,30 m2 2 wolne 157 085 zł Zobacz
p3 Fm18 28,09 m2 2 rezerwacja 125 000 zł Zobacz
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Gm01 41,06 m2 2 sprzedane 0 zł
P Gm02 41,90 m2 2 sprzedane 0 zł
P Gm03 56,47 m2 3 wolne 214 586 zł Zobacz
p1 Gm04 41,04 m2 2 rezerwacja 160 056 zł Zobacz
p1 Gm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Gm06 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm07 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm08 41,88 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Gm09 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Gm10 40,97 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm11 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Gm12 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm13 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm14 41,81 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Gm15 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Gm16 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Gm17 35,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Gm18 28,09 m2 2 sprzedane 0 zł
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
P Hm01 41,06 m2 2 rezerwacja 0 zł Zobacz
P Hm02 41,90 m2 2 sprzedane 0 zł
P Hm03 56,47 m2 3 wolne 214 586 zł Zobacz
p1 Hm04 41,04 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Hm05 51,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Hm06 64,95 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Hm07 41,88 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Hm08 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Hm09 40,97 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Hm10 51,54 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Hm11 64,91 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Hm12 41,81 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Hm13 56,47 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Hm14 51,69 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Hm15 64,86 m2 3 sprzedane 0 zł
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Im01 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im02 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im03 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im04 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im05 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Im06 65,88 m2 3 rezerwacja 250 344 zł Zobacz
p1 Im07 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im08 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Im09 32,23 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im10 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im11 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im12 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im13 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im14 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Im15 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im16 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im17 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Im18 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im19 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im20 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im21 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im22 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im23 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Im24 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im25 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im26 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Im27 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im28 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im29 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im30 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im31 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im32 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Im33 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im34 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im35 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Im36 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im37 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im38 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im39 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im40 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im41 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Im42 61,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im43 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im44 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Im45 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Jm01 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm02 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm03 43,34 m2 2 rezerwacja 169 026 zł Zobacz
p1 Jm04 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Jm05 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p1 Jm06 65,88 m2 3 rezerwacja 243 756 zł Zobacz
p1 Jm07 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm08 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Jm09 32,23 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm10 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm11 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm12 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm13 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm14 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Jm15 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm16 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm17 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Jm18 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
p3 Jm19 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm20 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm21 43,34 m2 2 wolne 190 696 zł Zobacz
p3 Jm22 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Jm23 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Jm24 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm25 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm26 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Jm27 32,33 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm28 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm29 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm30 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm31 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm32 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p4 Jm33 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm34 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm35 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Jm36 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
p5 Jm37 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm38 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm39 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm40 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm41 32,80 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Jm42 61,61 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm43 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Jm44 48,92 m2 3 rezerwacja 185 896 zł Zobacz
p5 Jm45 32,33 m2 2 rezerwacja 129 320 zł Zobacz
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry
Kondygnacja Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Stan Cena brutto Plan
p1 Km01 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Km02 53,13 m2 3 wolne 220 489 zł Zobacz
p1 Km03 43,34 m2 2 wolne 188 529 zł Zobacz
p1 Km04 40,30 m2 2 rezerwacja 175 305 zł Zobacz
p1 Km05 32,80 m2 2 rezerwacja 142 680 zł Zobacz
p1 Km06 65,88 m2 3 wolne 273 402 zł Zobacz
p1 Km07 54,72 m2 3 rezerwacja 221 616 zł Zobacz
p1 Km08 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p1 Km09 32,23 m2 2 wolne 143 423 zł Zobacz
p2 Km10 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Km11 53,13 m2 3 wolne 220 489 zł Zobacz
p2 Km12 43,34 m2 2 wolne 190 696 zł Zobacz
p2 Km13 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p2 Km14 32,80 m2 2 rezerwacja 141 040 zł Zobacz
p2 Km15 65,88 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Km16 54,72 m2 3 rezerwacja 218 880 zł Zobacz
p2 Km17 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p2 Km18 32,33 m2 2 rezerwacja 143 868 zł Zobacz
p3 Km19 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Km20 53,13 m2 3 wolne 220 489 zł Zobacz
p3 Km21 43,34 m2 2 rezerwacja 188 529 zł Zobacz
p3 Km22 40,30 m2 2 sprzedane 0 zł
p3 Km23 32,80 m2 2 rezerwacja 137 760 zł Zobacz
p3 Km24 65,88 m2 3 wolne 273 402 zł Zobacz
p3 Km25 54,72 m2 3 rezerwacja 218 880 zł Zobacz
p3 Km26 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p3 Km27 32,33 m2 2 wolne 143 868 zł Zobacz
p4 Km28 48,27 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Km29 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Km30 43,34 m2 2 rezerwacja 182 028 zł Zobacz
p4 Km31 40,30 m2 2 wolne 175 305 zł Zobacz
p4 Km32 32,80 m2 2 rezerwacja 141 040 zł Zobacz
p4 Km33 65,88 m2 3 wolne 273 402 zł Zobacz
p4 Km34 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Km35 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p4 Km36 32,33 m2 2 rezerwacja 139 019 zł Zobacz
p5 Km37 48,27 m2 3 rezerwacja 193 080 zł Zobacz
p5 Km38 53,13 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Km39 43,34 m2 2 sprzedane 0 zł
p5 Km40 40,30 m2 2 rezerwacja 177 320 zł Zobacz
p5 Km41 32,80 m2 2 rezerwacja 137 760 zł Zobacz
p5 Km42 61,61 m2 3 rezerwacja 252 601 zł Zobacz
p5 Km43 54,72 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Km44 48,92 m2 3 sprzedane 0 zł
p5 Km45 32,33 m2 2 rezerwacja 139 019 zł Zobacz
Brak wyników dla danych parametrów wyszukiwania.
Resetuj filtry

Na naszej stronie internetowej dostępne są rzuty mieszkań najnowszych inwestycji. Aktualnie w sprzedaży mamy mieszkania we Wrześni na Osiedlu Zielone Wzgórza. Do wyboru są mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe. Podgląd całego osiedla ułatwia wybór budynku, w którym pragną Państwo zamieszkać. Następnie można przejść do oglądania planów poszczególnych pięter. Najeżdżając kursorem na różne części budynku, mogą Państwo sprawdzić dostępność mieszkań. Po wybraniu piętra widoczne będą rzuty wszystkich lokali, które się tam znajdują. Jeśli klikną Państwo na jedno z wolnych mieszkań, pojawi się szczegółowy projekt mieszkania z przybliżonym rozkładem powierzchni użytkowej. Umeblowanie oraz zagospodarowanie przestrzeni jest jedynie wizualizacją i nie stanowi oferty mieszkania.

Standard
mieszkań

Standardy

Kontakt
z nami

Kontakt