Mieszkania MDM Września
Oferty w programie MDM

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia młodych ludzi, którzy chcą nabyć swoją pierwszą nieruchomość. Istota inicjatywy polega na dofinansowaniu zakupu mieszkania. Wszystkie warunki programu MDM spełniają nowe mieszkania we Wrześni od dewelopera Plandex.

Do kogo skierowane jest rządowe kredytowanie mieszkań?

Zasady programu Mieszkanie dla Młodych reguluje Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Zadaniem dopłaty MDM jest pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Program MDM skierowany jest do osób do 35. roku życia, które do tej pory nie miały nieruchomości lub nie posiadały udziałów w innych nieruchomościach. Dofinansowanie w ramach programu MDM mogą otrzymać zarówno single, osoby pozostające w związkach nieformalnych, jak i małżeństwa.

Dopłatę do kredytu można otrzymać tylko i wyłącznie na lokal mieszkaniowy lub dom jednorodzinny, który spełnia kryteria limitów MDM. Wysokość zapomogi zależy od ilości posiadanych dzieci. W przypadku osób lub par bezdzietnych wynosi ona 10%. Na największe wsparcie mogą liczyć osoby lub pary wychowujące co najmniej troje dzieci.

Wkład własny

Ważnym czynnikiem jest również wkład własny do kredytu na mieszkanie. Obecnie wynosi on 15% i w większości przypadków dopłata z MDM pozwoli pokryć go w całości. W 2017 roku będzie wynosił on już 20%. Złożenie wniosku w tym roku sprawi, że będzie nas obowiązywał wkład własny na poziomie 15%.

Wysokość wkładu własnego do kredytu na mieszkanie w ramach programu MDM:

  • single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%
  • single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%
  • single i bezdzietne małżeństwa – 10%
  • single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%

Mieszkania dla młodych we Wrześni

Nowe mieszkania w ramach MDM dostępne są we Wrześni. Deweloper Plandex posiada w swojej ofercie nowoczesne lokale, które można nabyć korzystając z rządowego kredytowania. Program dopłat do mieszkań zakończy się 30 września 2018 roku.

KALKULATOR MDM

Kontakt
z nami

Kontakt